EMG b.v.

EMG b.v. is een uitgever van vakbladen. Daarnaast ontwikkelen en produceren wij magazines voor opdrachtgevers en desgewenst nemen wij het gehele traject uit handen. We verzorgen het drukwerk en de distributie van het magazine. Zo heb je dus één aanspreekpunt voor alle stappen in het proces.
Wij werken vooral voor organisaties en stichtingen in de verzekerings- en expertisebranche.
Magazines ontwikkelen en produceren is onze kracht

Wij zijn een full service bureau en richten ons op het adviseren van opdrachtgevers, in zowel de profit- als non-profitsector. Wij realiseren magazines en online content. Al sinds het begin richten we ons erop om snel en zonder omwegen resultaat te laten zien van ons kunnen, zonder onnodig lang onderzoek vooraf. Wij werken samen op basis van gelijkwaardigheid in een open omgeving. Afhankelijk van de sector of branche waarin de (potentiële) opdrachtgever opereert en de omvang en de aard van een project, stellen we een team samen.
Uw vakbladen

Bij EMG b.v. zijn alle mogelijkheden open. We vertrekken niet vanuit een middel, maar vanuit uw doelstellingen. Leent de boodschap zich bij uitstek voor een vakblad dan zijn wij de aangewezen partner om uw beoogde doelgroep te bereiken. Alles kan, zolang het maar bijdraagt aan het bereiken van uw doelen.
SCHADE magazine

SCHADE magazine is een titel van EMG b.v. en is hét onafhankelijke vakblad voor alle professionals in de schadewereld. Onder andere voor schade- en letsel-experts, mediatoren, assurantietussenpersonen, schadeafdelingen bij makelaars en verzekeraars, advocaten, risk- en insurancemanagers en toedracht onderzoekers, risicodeskundigen, reconditioneringsbedrijven, auto- en overige schadeherstellers en brancheorganisaties. De verhalen zijn achtergrondartikelen en interviews met vertegenwoordigers uit de verschillende schadedisciplines. Stuk voor stuk geschreven door vakjournalisten, die door hun specifieke kennis en ervaring als geen ander weten wat er in de verschillende vakgebieden speelt. https://www.schade-magazine.nl/